Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Fri-Jado B.V. (“Fri-Jado”) en hoewel Fri-Jado ernaar streeft de informatie actueel en correct te houden, doet Fri-Jado geen uitspraken van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende afbeeldingen op de website voor enig doel. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is derhalve strikt op eigen risico. In geen geval is Fri-Jado aansprakelijk voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verlies van gegevens of winstderving voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website. De website van Fri-Jado bevat links naar andere websites die niet onder de controle van Fri-Jado vallen wat betreft de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van een link naar een andere website impliceert geen aanbeveling of een onderschrijving van de standpunten die op die websites worden ingenomen. Alles wordt in het werk gesteld om de website goed te laten functioneren. Fri-Jado neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.