Duurzaamheid

Duurzaam ondernemerschap

Niet alleen om commerciële of economische redenen, maar zeker ook op grond van intrinsieke motivatie, vindt er een verschuiving plaats van de ‘P’ van Profit naar de ‘P’ van Planet. De menselijke factor, de ‘P’ van People, blijft een constante beslissende factor in deze ontwikkeling en maakt het uiteindelijke evenwicht compleet. Duurzame bedrijfsvoering is een eerste vereiste in de levensmiddelendetailhandel en de levensmiddelensector. Fri-Jado neemt de verantwoordelijkheid op zich om haar organisatie, kennis en kunde in te zetten voor het creëren van duurzame oplossingen ten gunste van het milieu. Wij zijn ISO 14001-gecertificeerd en hebben ons altijd beziggehouden met het vinden van milieuvriendelijke en energie-efficiënte oplossingen. Het gebruik van natuurlijke koelmiddelen in counters en het gebruik van restwarmte in rotisseries zijn slechts enkele voorbeelden. Fri-Jado beschouwt ook CO2-reductie als een waardevol en passend thema en onze medewerkers spelen hierin een centrale rol. Hun motivatie en milieubewustzijn leveren een belangrijke bijdrage aan onze voortdurende inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen.